Zawiadamia się o zwołaniu LIX NADZWYCZAJNEJ zdalnej SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 16 września 2022 roku.

Początek sesji godz. 8:00

Link to transmisji:  https://www.youtube.com/channel/UC5UxGdbvQvoKSiqwQo0SZDw/live


Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał: – uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok,- uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
  4. Interpelacje, zapytania i postulaty
  5. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska