Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej nadzwyczajnej XLVIII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 roku.

Początek sesji godz. 9:00


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących w 2022 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 rok.

5) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

7) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

8) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska