Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej XLIV SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku.

Początek sesji godz. 10:00


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołów z XXXVIII, XL, XLI, XLIII sesji RPL.

4) Funkcjonowanie PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim:

a) prezentacja materiałów

b) dyskusja

5) Przerwa

6) Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska

7) Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

8) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

9) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska