Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej nadzwyczajnej XLII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 roku.

Początek sesji godz. 900.


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli uruchomienia linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Lwóweckiego.

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 rok.

5) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

6) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu.

7) Propozycje Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie zadań w ramach programu Dolnośląski Ład.

8) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

9) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska