Szanowni Państwo,

kierując się potrzebami społeczności lokalnej, ale przede wszystkim uwzględniając i stale monitorując sytuację epidemiologiczną w Powiecie Lwóweckim oraz w kraju, informuję, że:

od dnia 5 października 2020 roku do odwołania udzielanie porad prawnych odbywać się będzie wyłącznie przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Tymczasowo zawieszona zostanie stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lwóweckiego.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać telefonicznie w następujących godz.:

poniedziałek
nieodpłatna pomoc prawna:

w godzinach 9.30-14.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Gryfów Śląski, Rynek 1)

w godzinach 11.00-15.00 pod numerem telefonu 787 894 057 (lokalizacja punktu: Lubomierz, Plac Wolności 1)

wtorek
nieodpłatna pomoc prawna:

w godzinach 13.30-18.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Mirsk, ul. Mickiewicza 36)

w godzinach 7.30-11.30 pod numerem telefonu 601 167 770 (lokalizacja punktu: Wleń, ul. Wąska 2)

środa
nieodpłatna pomoc prawna:

w godzinach 13.30-18.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Mirsk, ul. Mickiewicza 36)

w godzinach 12.00-16.00 pod numerem telefonu 508 492 100 (lokalizacja punktu: Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4)

czwartek
nieodpłatna pomoc prawna:

w godzinach 14.00-18.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Mirsk, ul. Mickiewicza 36), z wyjątkiem pierwszego czwartku miesiąca

w godzinach 9.00-13.00 pod numerem telefonu 796 840 518 (lokalizacja punktu: Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4)

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 14.00-18.00 pod numerem telefonu 609 850 917, adres poczty elektronicznej: kancelariahryn@gmail.com (lokalizacja punktu: Mirsk, ul. Mickiewicza 36)

piątek
nieodpłatna pomoc prawna:

w godzinach 13.30-18.00 pod numerem telefonu 609 387 733 lub 795 949 445 (lokalizacja punktu: Gryfów Śląski, Rynek 1)

w godzinach 9.00-13.00 pod numerem telefonu 572 936 249 (lokalizacja punktu: Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4)

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty:

– telefonicznym pod numerem telefonu: 75 782 36 50, czynnym w dni robocze
w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8.30 – 15.30

Wtorek-piątek: 8.00 – 15.00 lub

– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@powiatlwowecki.pl

– poprzez rezerwację wizyty online (należy wejść na stronę https://bip.powiatlwowecki.pl/
i odszukać z lewej strony zakładkę „Nieodpłatna pomoc prawna”, gdzie znajduje się link do zapisów online i wybrać dogodny termin spotkania.

Informacja o terminie przywrócenia osobistych wizyt zostanie przekazana oddzielnym komunikatem.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 75 782 36 50 lub adresem poczty elektronicznej: sekretariat@powiatlwowecki.pl lub listownie, bezpośrednio do Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4.