„Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” (RPDS.10.04.01-02-0016/19)

Termin realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022

Składany projekt ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wsparcia, które jest realizowane w ramach projektu: “Kompetencje i praca” (okres realizacji: wrzesień 2017-marzec 2020) i ma na celu zapewnienie możliwości rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczenia zawodowego dla kolejnych uczniów z kolejnych lat kształcenia z obszaru powiatu, tym samym przyczyniając się do wyrównywania szans. Szkoły otrzymają możliwość uzupełnienia doposażenia i dostosowania (aktualizacji) do potrzeb przedsiębiorców, dzięki czemu oferta kształcenia zawodowego powiatu Lwóweckiego będzie przygotowana zgodnie z najnowszymi trendami rynku pracy. Dzięki stażom uczniowie poznają lokalne firmy i zyskają możliwość pracy w rzeczywistych warunkach, a otoczenie społeczno – gospodarcze szkół otrzyma pozytywny sygnał, że szkołom zależy na zacieśnianiu współpracy w celu budowy atrakcyjnych warunków do rozwoju regionu w oparciu o posiadane zasoby.

Celem projektu jest wzrost zatrudnialności 295 uczniów (min.140 kobiet) z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z woj. dolnośląskiego, z powiatu lwóweckiego:

1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (ZSET) w Rakowicach Wielkich;

2. Szkoła branżowa Ist. (SB) w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (ZPEW) w Lwówku Śląskim;

3. Technikum i Szkoła branżowa I st. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOIZ) w Gryfowie Śląskim.

W ramach projektu zrealizowane będą certyfikowane szkolenia dla uczniów i nauczycieli, staże oraz zostaną doposażone pracownie w szkołach.

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 2 979 955,90 zł, w tym

– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 532 962,50 zł.