„Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” (RPDS.02.01.01-02-0033/17)

Termin realizacji projektu: 15.10.2018 – 30.11.2020

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości, pozwalających mieszkańcom i podmiotom gospodarczym na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. W celu usprawnienia funkcjonowania wprowadzonych e-usług, projekt przewiduje wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu wspomagania procesów decyzyjnych i zarządzania. W urzędach i jednostkach organizacyjnych wdrożone zostaną m. in. nowoczesne systemy księgowe, kadrowo-płacowe, czy elektronicznego obiegu dokumentów, kompatybilne z wdrażanymi systemami dziedzinowymi.

Realizacja projektu wiąże się z koniecznością zakupu nowoczesnego sprzętu informatycznego (m. in. stacje robocze, serwery), niezbędnego do zapewnienia prawidłowego wdrożenia, funkcjonowania i wysokiego poziomu dostępności wprowadzonych e-usług, jak również oprogramowania.

W projekcie zaplanowano również przeprowadzenie szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za obsługę wdrażanych systemów informatycznych, w celu maksymalnego wykorzystania możliwości płynących z realizacji projektu.

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych z obszaru jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie. Realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, wpłynie na oszczędność kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa i poprawi komunikację i zaufanie między administracją, a gospodarką.

Projekt jest komplementarny z projektami dot. e-usług i informatyzacji JST, zrealizowanymi w okresie programowania 2007-2013, a także realizowanymi w ramach trwającej perspektywy 2014-2020.

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 7 997 219,53 zł, w tym

– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 797 636,60 zł