W 2023 roku Powiat Lwówecki kontynuował swoje zobowiązanie wobec mieszkańców poprzez projekty modernizacji dróg.

W ramach dalszego rozwoju sieci drogowej, Powiat przeprowadził remonty bieżące oraz modernizacje odcinków drogowych, w tym naprawę cząstkową wielopowierzchniową drogi wojewódzkiej 364 w Uboczu odc o długości 450 m. Wartość inwestycji ponad 253 tys. złotych.

Nieustannie dbając o bezpieczeństwo i komfort podróży, Powiat zainwestował także w modernizację dróg w miejscowości Mirsk. Współpracując z lokalnymi instytucjami, takimi jak Nadleśnictwo Lwówek Śląski które zaangażowało kwotę 50 000,00 zł  i Gmina Mirsk- 155 00,00 zł , udało się zrealizować kompleksowe projekty modernizacji dróg 2505 D o długości 1,632 km oraz 2495D o długości 1,27 km. Wartość modernizacji o łącznej długości 2,902 km  wyniosła 628 407,00 zł.

Dodatkowo, nie można pominąć remontu drogi powiatowej 2510D w Pilchowicach. Chociaż długość odcinka była niewielka -520 m, wartość inwestycji wynosząca 227 119,50 złotych potwierdza zaangażowanie Powiatu w utrzymanie wysokich standardów infrastruktury drogowej na terenie regionu.