W załączeniu przekazujemy zatwierdzony harmonogram, który również został opublikowany na stronie internetowej ZIT AJ oraz na stronie  https://rpo.dolnyslask.pl/harmonogram-naborow-konkurencyjnych-i-niekonkurencyjnych-dla-programu-fundusze-europejskie-dla-dolnego-slaska-2021-2027/.

W harmonogramie naborów konkurencyjnych wskazane zostały m.in. terminy ogłoszenia i uruchomienia naborów w zakresie:

  • Kompleksowej modernizacja energetycznej budynków publicznych (działanie 2.1)
  • Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych (działanie 2.2)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem. Niezależnie od instrumentu ZIT AJ i alokacji przeznaczonej na jego realizację, Wnioskodawcy z obszaru AJ mogą również ubiegać się o dofinansowanie projektów w naborach konkurencyjnych dla obszaru Dolnego Śląska składając wnioski o dofinansowanie projektów do właściwych instytucji wymienionych w harmonogramie.

Jednocześnie przypominamy, że nabory w ramach Osi 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku (działania z numerem 9) dotyczą wyłącznie FST, regionów pogórniczych, czyli wyłącznie subregionu wałbrzyskiego.

Harmonogram-naborów-EFRR-EFSFST_28.03.2023