Akcja Sadzenia drzew w Powiecie Lwóweckim to już coroczna tradycja a każdy mieszkaniec może wziąć w niej udział . Sadzonki dębu, buka i jodły zostały posadzone w miejscu gdzie wycięto suche świerki. W ten sposób leśnicy przebudowują drzewostan na Pogórzu Izerskim. Starosta Lwówecki Daniel Koko również i w tym roku dołączył do akcji. 5 kwietnia 2023 roku w Leśnictwie Kotliska wraz z pracownikami Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, Radnymi Powiatu Lwóweckiego, uczniami i nauczycielami z Zespoły Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, przedstawicielami Stowarzyszenia Serdeczna Dłoń z Lwówka Śląskiego oraz mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego ochoczo zabrali się do pracy. Starosta Lwówecki Daniel Koko korzystając z okazji przypomniał jak ważnym gestem dla środowiska było wspólne sadzenie sadzonek. –Drzewa pełnią bardzo ważną funkcję dla życia na naszej planecie, odgrywają ogromną rolę w środowisku, w którym żyjemy. To prawdziwe fabryki tlenu, naturalne filtry powietrza. Sadzenie drzew to nie tylko wyraz dbałości o środowisko jest to bardzo ciekawe i satysfakcjonujące doświadczenie.


Istnieje więcej korzyści płynących z sadzenia drzew. Oprócz spokoju, jaki wnoszą, łączenia nas z naturą, uspokojenia, tłumienia hałasu i produkcji tlenu, drzewa robią o wiele więcej.

  • Ograniczają zmiany klimatyczne
  • Oczyszczają powietrze
  • Drzewa stanowią naturalną klimatyzację
  • Oszczędność wody
  • Zapobiegają zanieczyszczeniu wody
  • Drzewa zapewniają schronienie dla dzikiej przyrody
  • Drzewa są odnawialnym źródłem energii
  • Wzmacniają gleby
  • Kontrola erozji

Nadleśnictwo Lwówek Śląski co roku odnawia bisko 60 hektarów lasu.

Sadzenie drzew jest zawsze dobrym pomysłem. Zasadź drzewo i Ty.

Społeczeństwo będziecie czerpać z tego same korzyści!