W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej obszarowi, który w równym stopniu dotyczy każdego mieszkańca – Sprawom Społecznym. W roku 2023 Powiat Lwówecki skupił się na inwestycjach i projektach, które miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców, budując jednocześnie świadomość społeczną na temat różnorodnych wyzwań, z jakimi spotykamy się na co dzień.

Dostępność dla Wszystkich: Modernizacja Łazienek w DPS Nielestno – I Etap

Rozpoczynamy od pierwszej inwestycji, która w istotny sposób wpłynęła na codzienne życie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. I etap modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie to nie tylko remont infrastruktury, ale również wyraz troski o równość i godność. Łączna wartość inwestycji wynosząca pond 530 tys. zł, sfinansowana ze środków własnych Powiatu, jest dowodem na zobowiązanie do tworzenia przestrzeni dostępnej dla wszystkich, niezależnie od indywidualnych potrzeb.

Przed

Po

Termomodernizacja Warsztatów Szkolnych w ZSE-T w Rakowicach Wielkich

Kolejny obszar działań skupił się na edukacji i ekologii. Przez kompleksową termomodernizację warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Powiat Lwówecki nie tylko inwestował w nowoczesne zaplecze edukacyjne, ale także wykazywał się odpowiedzialnością ekologiczną. Wartość projektu wynosząca 13 991 986,53 PLN, z zaangażowaniem Powiatu na poziomie 5 731 049,64 zł, to krok w stronę szkoły bardziej przyjaznej środowisku, wspierającej zrównoważony rozwój.

Przed

Po