W roku 2022 Powiat Lwówecki podejmował ambitne wysiłki mające na celu poprawę stanu dróg. Realizowane etapami projekty modernizacji dróg przyniosły imponujące efekty, zwiększając komfort podróży i bezpieczeństwo na wielu odcinkach.

Remont drogi powiatowej 2511D Lubomierz – Radoniów

Kluczową inwestycją był remont drogi powiatowej 2511D, łączącej Lubomierz i Radoniów. Całkowity koszt modernizacji tego odcinka wyniósł imponujące 4 384 927,13 zł. Projekt ten uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 148 294,26 zł, a także z wkładu Gminy Lubomierz oraz środków własnych, które wyniosły odpowiednio 879 409,55 zł i 1 357 223,32 zł.

Modernizacja drogi powiatowej 2494D Krobica-Gierczyn-Przecznica

Kolejnym ważnym projektem była modernizacja drogi powiatowej 2494D, biegnącej przez Krobicę, Gierczyn i Przecznice. Wartość tej inwestycji wyniosła imponujące 4 274 498,71 zł. Ta modernizacja była kluczowa dla usprawnienia komunikacji i zwiększenia bezpieczeństwa na tym odcinku.

Droga powiatowa 2533D Pławna – Marczów

Przed

Również droga powiatowa 2533D, łącząca Pławną z Marczowem, przeszła modernizację. Koszt tego projektu wyniósł 350 704 zł. Dofinansowanie w postaci dotacji celowej z UM wyniosło 82 280 zł, natomiast pozostałą część środków pokryły własne zasoby 268 424,98 zł.

Po

Dążymy do zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych i nowoczesnych dróg, które sprzyjają rozwojowi regionu. Wspólnie budowaliśmy solidne fundamenty dla przyszłości naszego Powiatu. Zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji na ten temat, kolejna część wiadomości z obszaru dróg w 2022 r.