Powraca Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów!

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna VI edycję Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk 2024. Po raz szósty mieszkańcy Dolnego Śląska będą mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

Pula środków przeznaczona w tym roku na Dolnośląski Budżet Obywatelski wynosi 3 mln złotych.

Tak jak w poprzednich edycjach Dolny Śląsk został podzielony na 5 subregionów: jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski oraz miasto Wrocław.

W tym roku w ramach programu będzie można zgłaszać projekty z pięciu obszarów tematycznych: sport, turystyka, kultura, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Na każdy z pięciu obszarów tematycznych przeznaczonych zostało po 600 tysięcy złotych, każdy projekt będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 tysięcy złotych dofinansowania.

Więcej informacji o Dolnośląskim Budżecie Obywatelskim znajduje się na stronie: www. aktywny.dolnyslask.pl

 

Na Dolnym Śląsku zorganizowane zostaną cztery spotkania informacyjne dotyczące Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk 2024. Spotkania odbędą się:

– 11 marca w Jeleniej Górze, w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. 1 Maja 43, w godzinach 10.30 – 12.00,

– 13 marca w Legnicy, w Zamku Piastowskim, pl. Zamkowy 1, w godzinach 10:30 – 12:00,

14 marca w Wałbrzychu, w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Rynek 6, w godzinach 10.30 – 12.00,

– 18 marca we Wrocławiu, w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Trzebnicka 42-44, w godzinach 11:30 – 13:00.

Zgłoszenie udziału w spotkaniach (z zaznaczeniem miejsca spotkania) należy przysyłać na adres: aktywny@dolnyslask.pl.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wysłanie zgłoszenia nie będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w spotkaniu – informacja przesyłana będzie na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.