Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu jest realizatorem programu przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnosląskiego Programu Wspierania Talentów.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości 100 000 zł.

Dokumenty:

Uchwała_nr_LXVIII-1472-24_Sejmiku_Województwa_Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2024 r. Do uchwały są dołączone:

  • Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów
  • Wniosek o przyznanie  jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  • Karta oceny formalnej wniosków
  • Karta oceny merytorycznej wniosków dla ucznia
  • Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Karta oceny merytorycznej wniosków dla studentów
  • Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla studentów
  • Sprawozdanie z realizacji jednorazowego stypendium przyznanaego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom

Wzor_wniosku_o_przyznanie_stypendium_wersja_do_edycji uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych – wersja do edycji

Wzor_sprawozdania_wersja_do_edycji przyznanego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom – wersja do edycji

 

Dane kontaktowe do osoby merytorycznej:

Anna Kokot – Rutkowska

Tel: 71 377 28 13

gromadzenie@wroclaw.dbp.wroc.pl

Lucyna Kurowska-Trudzik

Tel: 71 377 28 08

Sekretariat-wroclawdbp@edu.dolnyslask.pl