W trybie ustawy o samorządzie powiatowym został wprowadzony obowiązek tworzenia rocznych raportów o stanie powiatu.

Raport o stanie Powiatu Lwóweckiego stanowi podsumowanie działalności Zarządu Powiatu z danego roku i jest przedstawiany Radzie Powiatu do rozpatrzenia w formie debaty. W tym roku debata nad Raportem za rok 2022 odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej 30 czerwca 2023 r.

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lwóweckiego mogą zabrać głos również mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem składa do Przewodniczącej Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport. W tym przypadku zgłoszenie należy przedłożyć najpóźniej do 29 czerwca 2023 roku.

Poniżej w linku treść Raportu o stanie Powiatu Lwóweckiego za 2022 rok do pobrania wraz z załącznikami oraz zgłoszenie do zabrania głosu w debacie.

https://bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/1341/wiadomosc/690105/uchwala_nr_319642023_zarzadu_powiatu_lwoweckiego__z_dnia_30_maja