W zeszłym tygodniu rozpoczęto badania archeologiczne w rejonie ul. Szpitalnej we Lwówku Śląskim. Po kilku dniach można już podziwiać odsłonięte i oczyszczone elementy fortyfikacji miejskich z końca XIII wieku.

– Znajdujemy się w pasie historycznego międzymurza, odkrycie murów obronnych nie jest zatem zaskakujące. Ważny jest fakt, że udało się tak rozplanować wykop badawczy, że oprócz muru kurtynowego odsłoniliśmy znaczną cześć baszy łupinowej. Obiekty te, w przypadku Lwówka rozplanowane na rzucie prostokątnym i wysunięte poza lico muru, wzmacniały znacząco defensywę mieszczan, poprzez możliwość dodatkowego ostrzału wzdłuż obleganych murów kurtynowych. Co ciekawe obiekty te w okresie późnonowożytnym przekształcano w budynki. Także i tu mamy dowody takiego postępowania w postaci zamknięcia murem od strony miasta, ułożeniem wewnątrz bruku a nawet wyprowadzeniem kanału odprowadzającego nieczystości – tłumaczy archeolog Grzegorz Jaworski.

Oprócz konstrukcji murowanych, odkryto zabytki ruchome, w tym związane z czasami funkcjonowania koszar wojskowych w obecnym budynku starostwa (1786-1882) m. in. kulki ołowiane (pociski) czy ustnik trąbki wojskowej.

O dalszych wynikach badań będziemy naszych czytelników informowali.

W związku z tymi badaniami informujemy, że w tym czasie parking dla mieszkańców powiatu korzystających z usług Starostwa będzie niedostępny. Za wszystkie niedogodności bardzo przepraszamy.

Fragment odkrytego muru średniowiecznego fot. G. Szuba
Fragment odkrytego muru średniowiecznego fot. G. Jaworski
Fragment odkrytego muru średniowiecznego fot. G. Jaworski