Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Nr OR.65.2020  Starosty Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 listopada 2020r. dzień 24 grudnia 2020r. jest dniem wolnym od pracy dla  pracowników Starostwa za dzień 26 grudnia 2020r.