Drogie Sołtyski! Drodzy Sołtysi! Szanowni członkowie Rad Sołeckich!

Z okazji Waszego Święta składamy najserdeczniejsze życzenia, życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z lokalnymi samorządami.

Dziękujemy za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej wspólnoty!

W imieniu Powiatu Lwóweckiego życzenia składają:

Starosta Lwówecki Daniel Koko i Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Szczepańska