W Dniu Edukacji Narodowej składamy Wam serdeczne życzenia.

Wasza praca to klucz do lepszej przyszłości.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i poświęcenie

w kształtowaniu młodych umysłów.

Szanujemy Waszą trudną pracę i życzymy sukcesów oraz nieustającej pasji w nauczaniu


życzenia składają w imieniu Zarządu

Starosta Daniel Koko

w imieniu Rady Powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Szczepańska