Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w kraju od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania, wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji.

Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

  1. Elektronicznie poprzez platformę ePUAP,
  2. Telefonicznie: nr tel.: 75 782 28 95 – rejestracja pojazdów, 75 78228 25 – prawo jazdy.
  3. Za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
  4. Poprzez złożenie dokumentacji (zaklejona koperta z podanym nr telefonu) w skrzynce podawczej, która będzie umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego – wejście od parkingu urzędu. Przed złożeniem dokumentów należy zadzwonić do wydziału pod nr tel.: 75 782 28 95 – rejestracja pojazdów, 75 78228 25 – prawo jazdy.

 

 

Zalecamy:

  1. Korzystać z druków zamieszczonych na stronie Starostwa Powiatowego zakładka Wydziały Starostwa – Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych – pliki do pobrania (druki znajdują się pod tabelą Kart Usług),
  2. Na każdym wniosku/podaniu zalecamy podać nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu,
  3. Do wniosku dołączyć komplet dokumentów wraz z dowodem opłaty,
  4. Korzystać z informacji telefonicznej,
  5. Korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe, Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

 

Od dnia 2 listopada 2020 r., zgodnie z rekomendacją Premiera RP obsługa we wszystkich urzędach odbywał się głównie poprzez Internet, telefon i pocztę. Wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej przechodzą od wtorku tj. od 3 listopada br. na pracę zdalną.