W związku ze zmianą rachunku bankowego dochodów  Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, od 1 lipca 2024 r. wpłaty z tytułu: opłat geodezyjnych, komunikacyjnych, użytkowania wieczystego mienia powiatu, opłaty za karty wędkarskie oraz opłaty z najmu, należy dokonywać na rachunek bankowy 74 1020 5226 0000 6802 0616 7748.