W dniu 30 grudnia 2020 roku Starosta Lwówecki Daniel Koko oraz Wicestarosta Zbigniew Grześków w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Lwóweckiego złożyli najserdeczniejsze podziękowania rodzinie zastępczej Pani Bożenie Bednarkiewicz za trud włożony w wychowanie i opiekę nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej. Za wytrwałość i codzienne okazywanie miłości i cierpliwości. Zarząd i Rada Powiatu Lwóweckiego życzy Pani Bednarkiewicz wielu sił, zrozumienia oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tak ważnej roli, jaką jest rodzina zastępcza.

Wizyta Zarządu w rodzinie zastępczej