Zapraszamy na transmisję #LIVE z nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
Start godz. 9.00, piątek 15.10.2021r. ‼
Transmisja zakończyła się. Zapraszamy do archiwum transmisji: link

Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 rok.

4) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIII/57/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

5) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

6) Sprawy różne i organizacyjne.