Loading...

Zapraszamy na transmisję LIVE z Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego!

By |2022-12-29T14:44:38+01:0029 grudnia, 2022|Aktualności|

Początek sesji godz. 9:30, (piątek) 30 grudnia 2022r.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

5. Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok:

5.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

5.2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,

5.3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

5.4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie opinii RIO, wniosków komisji i radnych,

5.5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

5.6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

5.7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2023.

5.8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego

6. Przerwa w obradach.

7.Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7.1. Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.

7.2. Głosowanie nad uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.

7.3. Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.

7.4. Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.

7.5. Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.

7.6. Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2022-2027.

8. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.

9. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

10. Sprawy różne i organizacyjne.

Loading...