Loading...

Zapraszamy na transmisję LIVE z Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego!

By |2022-11-24T15:00:30+01:0024 listopada, 2022|Aktualności|

Początek sesji godz. 9:30, (piątek) 25 listopada 2022r.

Proponowany porządek obrad:

1.Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Bezpieczeństwo w Powiecie Lwóweckim – Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śl.

3.1.Prezentacja materiałów.

3.2.Dyskusja.

4.Analiza działań związanych z Programem Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 oraz innych działań związanych z ochroną środowiska.

4.1. Prezentacja materiałów.

4.2. Dyskusja.

5. Przerwa w obradach.

6. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

6.1.Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały nr LI/16/22 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022r.

6.2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”.

6.3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących w 2023 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

6.4.Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok.

6.5.Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały

Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

7.Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.

8.Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

9.Sprawy różne i organizacyjne.

Loading...