Zrealizowano drugą część zadania pn.:

„Remont nawierzchni dróg powiatowych w gminie Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Mirsk oraz remont chodnika przy drodze powiatowej 2542D w Gryfowie Śląskim z podziałem na części”

w ramach którego odebrano drogę powiatową w gminie Gryfów Śląski,

droga 2512D w miejscowości Krzewie Wielkie:

prace remontowe obejmowały odcinek drogi o długości 0,235 km, rozpoczynający się w km 1+550 i kończący w km 1+785.

Zakres remontu obejmował:

-ścinkę poboczy,

-wycinkę krzaków,

-frezowania korekcyjne nawierzchni jezdni,

-ułożenie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych,

-remont nawierzchni obiektów mostowych,

-uzupełnienie poboczy,

-wymiana oznakowania pionowego,

oraz drogę powiatową w gminie Lwówek Śląski,

droga 2515D w miejscowości Włodzice Wielkie:

prace obejmowały modernizację odcinka o długości 0,960 km, rozciągającego się od km 14+545 do km 15+505.

Zakres remontu obejmował:

-ścinkę poboczy,

-frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni,

-ułożenie jezdni z mas mineralno-bitumicznych,

-uzupełnienie poboczy,

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 531 341,55 zł.

Prace remontowe na drogach powiatowych w gminach Gryfów Śląski oraz Lwówek Śląski zostały zakończone. Realizacja tych projektów była możliwa dzięki firmie “Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Józef Potocki” z siedzibą w Rakowicach Małych 13, 59-600 Lwówek Śląski.

Realizacja zadania przyniosła korzyści dla mieszkańców, poprawiając warunki i zapewniając większe bezpieczeństwo na drogach powiatowych.

Niebawem odbędzie się obiór pozostałych części zadania takich jak remont nawierzchni miejscowości Kłopotnica (przejazd kolejowy)-Grudza (skrzyżowanie z DP 2774D),

Gajówka (skrzyżowanie z drogą gminną)-Rębiszów (nowy cmentarz)

oraz remontu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2542D w Gryfowie Śląskim.