W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w Republice Czeskiej, wykonywaniem pracy przez Polaków na terenie tego kraju, prosi się o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Aktualne informacje i zalecenia dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus