Geodeta Powiatowy, tel: 75 782 5173
Ośrodek Dokumentacji: tel 75 782 3044
email: geodezja@powiatlwowecki.pl