Geodeta Powiatowy, tel: 75 782 5173
Ośrodek Dokumentacji: tel 75 782 3044
Ewidencja Gruntów: tel. 75 782 4773
email: geodezja@powiatlwowecki.pl