Zdobądź stypendium na naukę we Wrocławiu – rekrutacja jeszcze tylko do 31 marca 2022 r.

Do 31 marca uczniowie klas 8 z naszego regionu mogą ubiegać się o stypendium na naukę we Wrocławiu – w Liceum Ogólnokształcącym Nr 8 lub Technikum Nr 10 przy Elektronicznych Zakładach Naukowych. W ramach Stypendium uczeń ma zapewnione przez cały okres nauki w szkole średniej zakwaterowanie w bursie, wyżywienie, kursy językowe, dofinansowanie do wycieczek szkolnych, wyjazdy wakacyjne i feryjne.

 

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem Fundacja EFC rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji Horyzontów – programu stypendialnego, który już od 12 lat pomaga licealistom i licealistkom w nauce, rozwijaniu pasji oraz mądrym, odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zaproszenie kierowane jest do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Program Stypendialny Horyzonty objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja trwa od 15 lutego do 31 marca 2022 roku – wystarczy wypełnić formularz na stronie https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

Czym dokładnie są Horyzonty? Kto może ubiegać się o stypendium? Dlaczego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, młodzież potrzebuje wsparcia?

W Horyzontach pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami. Bez naszego wsparcia trudno byłoby im je realizować. Na przykład ze względu na odległość od dobrej szkoły średniej, czyli tzw. wykluczenie komunikacyjne, czy ograniczenia finansowe rodziny, które sprawiają, że sami nie mogą sobie pozwolić na wysłanie dziecka do szkoły gdzieś dalej od domu. Dla mnie stypendium Horyzonty to inwestycja społeczna.

Aleksandra Saczuk, prezeska Fundacji EFC

 

Co w ramach stypendium?

Stypendyści i stypendystki Horyzontów mogą liczyć na pokrycie kosztów nauki w liceum lub technikum w jednym z 12 dużych miast w całej Polsce – w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Krośnie. Fundacja pokrywa koszty związane z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem czy nauką języków obcych. Finansowe wsparcie dotyczy także pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji dzięki pracy metodą tutoringu. Wspólnie spędzają letnie wakacje i zimowe ferie, biorą udział w warsztatach. To fundament oferty stypendialnej.

W Horyzontach przede wszystkim chodzi o kompetencje społeczne. Uczestnicy programu budują swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Uczą się bycia empatycznymi i aktywnymi Polakami i Europejczykami. To również zobowiązanie ze strony uczestników i uczestniczek programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

 

Dla mnie największą wartością Horyzontów jest wspólnota i społeczność, dzięki której można poczuć się pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych. Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy na wakacjach i feriach.

Igor, stypendysta Horyzontów

 

Nad stypendystami i stypendystkami czuwa kompetentny zespół, z wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, który towarzyszy im na co dzień. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami, mają do dyspozycji profesjonalną pomoc psychologiczną. Stypendyści uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Możliwości jest wiele – tylko dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

O stypendium mogą ubiegać się ósmoklasiści z miejscowości do 30 000 mieszkańców, którzy planują naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC, a średni miesięczny dochód w ich rodzinie nie przekracza 1550 zł netto na osobę. Jak wygląda proces rekrutacji? Kim są koordynatorzy i koordynatorki programu? O tym wszystkim można przeczytać na www.efc.edu.pl/programy/horyzonty Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty trwa do 31 marca – to szansa na nowe otwarcie, nową drogę dla dzieciaków z całej Polski.

 

Kontakt:

Agnieszka Markowska, koordynator programu Horyzonty

amarkowska@efc.edu.pl

+48 696 650 067