Logotypy UE, Dolnego Śląska, RP oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Lwówecki powoli kończy realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”. Zakończył się już etap remontowo-budowlany i jak można stwierdzić naocznie budynek przeszedł istną metamorfozę. Został wyremontowany od podstaw, zostały wymienione wszystkie instalacje elektryczne, cieplne, wodno-kanalizacyjne. Wymieniono stolarkę okienną, drzwi, a budynek został docieplony. W środku przeprowadzono kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń, które dodatkowo zostały wyposażone w nowe urządzenia i meble. Zostało jeszcze kilka dostaw do zrealizowania i internat będzie czekał gotowy na uczniów.

Jednocześnie Powiat Lwówecki występuje z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO termomodernizacji warsztatów szkolnych w ZSE-T w Rakowicach Wielkich. W ramach głównych zadań do realizacji są: termomodernizacja budynku, wymiana oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Termin zgłaszania wniosków mija w marcu 2021 roku, co oznacza, że dopiero w czerwcu będą ogłoszone wyniki naboru.

Projekt „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich” współfinansowany jest ze środków EFFR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 

Odnowiony budynek internatu w ZSET w Rakowicach

 

nowe meble do pokojów w internacie w ZSET w Rakowicach Wielkich

 

Nowe meble do pracowni hotelarskiej w ZSET w Rakowicach Wielkich

 

nowe pralki w internacie w ZSET w Rakowicach Wielkich

 

nowe fotele biurkowe w internacie w ZSET w Rakowicach wielkich

 

szafki szkolne w internacie w ZSET w Rakowicach wielkich

 

Urządzenia kuchenne w nowym internacie w ZSET w Rakowicach Wielkich

 

Urządzenia kuchenne w nowym internacie w ZSET w Rakowicach Wielkich

 

Urządzenia kuchenne w nowym internacie w ZSET w Rakowicach Wielkich

 

rura wentylacyjna w pomieszczeniu kuchennym w ZSET w Rakowicach Wielkich

 

Odnowiony budynek internatu w ZSET w Rakowicach Wielkich

 

tablica informacyjna na budynku internatu w ZSET w Rakowiach Wielkich

 

Wyremontowane pomieszczenie w internacie - ZSET w Rakowicach Wielkich

 

Pomieszczenie kuchenne w internacie w ZSET w Rakowicach