Zgodnie z zarządzeniem Nr OR.22.2021  Starosty Lwóweckiego z  dnia 19 kwietnia 2021r. dzień 04 czerwca 2021r. jest dniem wolnym od pracy dla  pracowników Starostwa za dzień 01 maja 2021r.