OGŁOSZENIE     

Zawiadamia się o zwołaniu LXIX SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 26 maja 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

 

link do transmisji: https://portal.posiedzenia.pl/LWOWEKSLASKI?action=live

 

Proponowany porządek obrad:

 • Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 • Wniosek o zmianę porządku obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 •  Przyjęcie protokołu z LXIV sesji RPL.
 •  Przejęcie protokołu z LXVII sesji RPL.
 •  Bieżąca realizacja remontów dróg powiatowych.
 •  Prezentacja materiałów.
 •  Dyskusja.
 •  Przerwa w obradach.
 •  Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o rozpatrzeniu petycji w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo.
 •  Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o rozpatrzeniu petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 •  Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok.
 •  Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
 •  Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
 •  Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 •  Sprawy różne i organizacyjne.
 •  Poparcie wniosku Niezależnej Inicjatywy Samorządowej do DSDiK w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 364 w Lwówku Śl. na wysokości skrzyżowania ulic Al. Wojska Polskiego i Henryka Brodatego.

 

 

 

 

     Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                        /-/Małgorzata Szczepańska