„Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich” (RPDS.10.04.01-02-0014/18)

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 31.12.2020

Projekt obejmuje wsparciem uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Projekt stawia na zdobycie dodatkowych kwalifikacji uczniów potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym. Do projektu zostało wybranych 269 uczniów oraz 4 nauczycieli. Zaplanowano w projekcie zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 80% uczniów będzie uczestniczyć w stażach zawodowych. 150 uczniów zdobędzie dodatkowe kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym (m.in. kierowca kat. C+E, T). Szkoła na podstawie przeprowadzonej diagnozy zasobów sprzętowych zaplanowała doposażenie nowych pracowni w wysokospecjalistyczny sprzęt. Zakup nowego sprzętu wiąże się z koniecznością kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Dlatego 4 nauczycieli uczestniczyć będzie w formach szkoleń i studiów podyplomowych. W projekcie założono kilkukrotne uczestnictwo uczniów w zaplanowanych formach wsparcia ze względu na konieczność przejścia pełnej drogi zawodowej: doradztwo zawodowe + zajęcia wyrównawcze + kursy językowe + kursy kwalifikacyjne + kursy IT + zajęcia specjalistyczne w szkole + staże zawodowe. W projekcie zaplanowano również zajęcia specjalistyczne zakończone uzyskaniem certyfikatu w kierunkach m.in .: barman, catering, wizaż, stylizacja paznokci, barista.

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu: 2 065 496,60 zł, w tym

– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 755 672,11 zł