Uprzejmie informujemy, iż Uchwałą Nr 208/118/2021 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2022 r. pn. “Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2022 r.”, wybrano i przyjęto do realizacji powyższego zadania ofertę Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych “Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra.

https://bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/8896/wiadomosc/599349/uchwala_nr_2081182021_zarzadu_powiatu_lwoweckiego_z_dnia_22_list