Są już wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego w 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Konkurs dotyczył dwóch kategorii:

1. Promocja i ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków 4 000 zł):

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,

b) działania o charakterze edukacyjnym w obszarze zdrowia, w tym organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

 

2. Ochrona środowiska i przyrody (przewidywana wysokość środków 3 000 zł):

a) działania służące ochronie miejsc przyrodniczych,

b) organizacja imprez popularyzujących działania na rzecz ochrony środowiska,

c) organizacja konkursów z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim napłynęły dwa wnioski:

Promocja i ochrona zdrowia: dotację na zadanie pn. “Idę po zdrowie” w wysokości 4 000 zł zostanie przyznana organizacji: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej “Azyl”

Ochrona środowiska i przyrody: nie przyznano dotacji na zadanie pn. “Zdrowo Żyję Bo Morsuję”   Stowarzyszenie Miłośników Kultury Fizycznej “Azyl”. Wniosek nie przeszedł oceny merytorycznej.

Wyniki konkursu: kliknij tu [w nowym oknie]