Projekt zakłada organizacje 4 rajdów rowerowych, po 2 na każdej stronie granicy.  

Wydarzenia mają charakter rekreacyjno – sportowy ze szczególnym naciskiem na udział dzieci i młodzieży polsko – czeskiego pogranicza. Celem jest zwiększenie wzajemnego zaufania i przezwyciężenie uprzedzeń narodowościowych wśród mieszkańców euroregionu poprzez wzajemne kontakty , wspólne spędzanie wolnego czasu i poznawanie pogranicza albowiem rajdy rowerowe będą odbywać się na polsko – czeskim pograniczu.

W ramach projektu odbędą się 2 rajdy na terenie Polski rajd rowerowy Doliną Bobru ER-6 Zaclerz –  Wleń, start przy Muzeum w Zaclerzu i dalej międzynarodowym szlakiem ER-6 a meta  we Wleniu Powiat Lwóweckie długości ok. 95km i rajd na zakończenie sezonu rowerowego  z Powiatem Lwóweckim długości ok. 50 km. Również na terenie Czech odbędą się 2 rajdy rowerowe otwarcie sezonu rowerowego w Zacelrzu 11.05.2024  długości ok. 50 km i  rajd na zakończenie sezonu rowerowego  w Zaclerzu długości ok. 40 km, które przebiegać będą po terenie gminy Zaclerz.

Działania

a) Rajd rowerowy otwarcie sezonu rowerowego w Zaclerzu. Start pod Muzeum w Zaclerzu a zakończenie w ośrodku narciarskim w Prkenny Dul. Długość trasy rajdu ok. 50 km . Ponieważ szczegółowy przebieg trasy rajdu uzależniony jest od warunków atmosferycznych będzie ona ustalona na kilka dni przed rajdem.

Mieszkańcy powiatu lwóweckiego wezmą udział w imprezie organizowanej przez Partnera projektu w rajdzie rowerowym po terenie Czech – Otwarcie sezonu rowerowego. Powiat lwówecki pokryje wydatki na przewóz polskich uczestników i ich rowerów z Lwówka Śląskiego do Zaclerza i odwóz po zakończeniu oraz catering na miejscu na zakończenie rajdu. Spożywanie przez uczestników rajdu posiłku będzie okazją do wspólnego poznawania się i pogłębiania więzi społecznych, wymiany wrażeń i bliższego poznania się. Termin rajdu: 11.05.2024.

b) Rajd rowerowy -Doliną Bobru ER-6. Start rajdu z pod Muzeum w Zaclerzu i przebiegać będzie prawie przez cały obszar Euroregionu Nysa do Miasta  Wleń w Powiecie Lwóweckim. Trasa rajdu biegnie Doliną Bobru przez Lubawkę, Kamienną Górę, Janowice Wielkie, Jelenią Górę i Zaporę wodną w Pilchowicach do Wlenia na Bobrem.

W ramach projektu zaplanowano wydatki na:  zabezpieczenie medyczne (2 ratowników medycznych), ciepły posiłek dla uczestników rajdu realizowany na zakończenie we Wleniu w miejscu zakwaterowania czeskich uczestników oraz nocleg dla czeskich uczestników, przewóz polskich uczestników i rowerów do miasta Zaclerz .  Na zakończenie rajdu odbędzie się wspólna integracja grupy czeskiej i polskiej przy gorącym posiłku, która będzie okazją do wspólnego poznawania się i pogłębiania więzi społecznych, wymiany wrażeń i bliższego poznania się. Polski partner organizuje rajd, oraz przewóz polskich uczestników i rowerów do Żaclerza , zakwaterowanie czeskich uczestników po rajdzie (nocleg ze śniadaniem), catering po zakończeniu rajdu. Natomiast czeski partner organizuje czeską grupę uczestników. Termin rajdu: 22.06.2024

c) Zakończenie sezonu rowerowego  z Powiatem Lwóweckim. Rajd długości ok. 50 km. Start rajdu w Parku Miejskim we Lwówku Śląskim a zakończenie przy boisku we Lwówku Śląskim, ponieważ przebieg trasy uzależniony jest od warunków atmosferycznych będzie ustalony na kilka dni przed rajdem.

W ramach projektu zaplanowano  zabezpieczenie medyczne (2 ratowników medycznych),  ciepły posiłek dla uczestników rajdu na zakończenie, Na zakończenie odbywa się wspólna integracja grupy czeskiej i polskiej, przy wspólnym posiłku, która będzie okazją do wspólnego poznawania się i pogłębiania więzi społecznych, poznania wzajemnej kultury i języka. Czeski partner organizuje czeską grupę uczestników, przywóz i odwóz czeskich uczestników . Termin rajdu: 21.09.2024.

d) rajd na zakończenie sezonu rowerowego  w Zaclerzu.  Start rajdu w miejscowości Bober a zakończenie w świetlicy przy Boberskim placu zabaw. Rajd długości ok. 40 km, który przebiegać będzie po terenie gminy Zaclerz. Ponieważ szczegółowy przebieg trasy uzależniony jest od warunków atmosferycznych jego trasa będzie ustalona na kilka dni przed rajdem. Ponieważ w każdym z 4 działań mogą brać udział zupełnie inni uczestnicy to również ostatni rajd będzie służył zawarciu nowych transgranicznych  znajomości lub pogłębieniu już istniejących więzi społecznych przy gorącym wspólnym posiłku na jego zakończenie.

Mieszkańcy powiatu lwóweckiego wezmą udział w imprezie organizowanej przez Partnera projektu, rajdzie rowerowym po terenie Czech. Powiat lwówecki organizuje polską grupę uczestników oraz przewóz polskich uczestników i rowerów z Lwówka Śląskiego do Żaclerza i ich odwóz oraz katering dla wszystkich uczestników w miejscowości Bober. Termin rajdu: 05.10.2024

Dobrodružství na kole polsko- českým pohraničím/Rowerowa przygoda na polsko – czeskim pograniczu

Projekt Dobrodružství na kole polsko- českým pohraničím/Rowerowa przygoda na polsko – czeskim pograniczu współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach programu INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Projekt: Dobrodružství na kole polsko- českým pohraničím/Rowerowa przygoda na polsko – czeskim pograniczu je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027 prostřednictvím Euroregionu Nisa.