Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że na terenie kraju, w tym również w powiatach sąsiadującego województwa opolskiego, pojawiły się ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI).

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa dolnośląskiego, a zwłaszcza w rejonach większych zbiorników wodnych, dolin rzecznych lub stawów hodowlanych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu apeluje o zgłaszanie do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, do najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, Policji – przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza padłych ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka, mewy) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków – niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.

RDOŚ we Wrocławiu apeluje również, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków i miejsc ich lęgów.