Powiat Lwówecki realizuje w porozumieniu z Dolnośląską Federacją Sportu projekt „Szkolny Klub Sportowy”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Powiatu Lwóweckiego.

Projekt obejmuje 6 grup w szkołach prowadzonych przez Powiat Lwówecki, każda w wymiarze 66 godzin, w których są realizowane zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim (1 grupa)
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim (1 grupa)
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich (3 grupy)
  • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim (1 grupy)