LOgo PFRONlogo PCPRzłóż wniosek online - system obsługi wsparcia sow.pfron.org.pl

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do składania wniosków w terminach:


Moduł I – od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Moduł II – od 1 marca 2024 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

  • dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
  • dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).  

PROGRAM OBEJMUJE W 2024 ROKU NASTĘPUJĄCE OBSZARY WSPARCIA:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

  1. obszar A – likwidacja bariery transportowej

zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu

zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

  1. obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

  1. obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

  1. obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu lub pod inna tego typu opieką

Moduł II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lwówku Śląskim www.pcpr.powiatlwowecki.pl, jak również w siedzibie Centrum przy
ul. Szpitalnej 4 w Lwówku Śląskim od poniedziałku do piątku w godz. 700–1500, tel. (75) 782-56-41. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy w ramach programu „Aktywny samorząd” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl, a także pod adresem: www.pcpr.powiatlwowecki.pl.

Ponadto informujemy, iż PFRON umożliwił wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków
o dofinansowanie za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wsparcia. Wnioski on-line należy składać za pośrednictwem darmowego systemu SOW, który znajduje się pod adresem: sow.pfron.org.pl.