Dom Pomocy Społecznej w Mirsku jest miejscem pobytu dla 85 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn.

Do dyspozycji mieszkańców istnieją pokoje jedno, dwu i wieloosobowe, węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, sala rehabilitacyjna, pokój dziennego pobytu, kaplica i jadalnia.

W skład załogi zatrudnionej w Domu Pomocy wchodzą m.in. : pracownicy socjalni, fizjoterapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe.
Na potrzeby naszego Domu pracuje również personel gospodarczy i obsługi.
Kadra podwyższa swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych, kursach, szkoleniach.

Dla wszystkich mieszkańców opracowany jest Indywidualny Plan Wsparcia. Realizacją Planów zajmują się pracownicy pierwszego kontaktu przy współpracy specjalistów.
Mieszkańcy są aktywizowani zgodnie z ich zainteresowaniami , potrzebami i możliwościami.