Kolejny etap prac związanych z modernizacją drogi powiatowej, którą udało się zrealizować dzięki oszczędnościom, uzyskanym w wyniku przetargu na drugi etap modernizacji trasy Lwówek Śląski – Sobota. Okazało się, że jedna z firm zadeklarowała niższe koszty prac, niż te, które pierwotnie zaplanowano w budżecie. Po konsultacjach z radnymi powiatowymi, Pan Starosta postanowił wykorzystać nadwyżkę środków na modernizację odcinka drogi w kierunku miejscowości Górczyca, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności.