Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi urzędu, powinna zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.

Termin realizacji usługi nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: sekretariat@powiatlwowecki.pl,
  • faxem na nr 75 782 3654,
  • drogą pocztową na adres:
    • Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim,
    • ul. Szpitalna 4,
    • 59-600 Lwówek Śląski,
  • osobiście – u pracownika Starostwa prowadzącego dany zakres spraw.