PLAN PRACY RADY POWIATU NA 2022 rok

Termin Temat sesji
Styczeń
Luty
 • Inwestycje i remonty dróg; bieżąca realizacja oraz propozycje na 2022-2023 rok.
Marzec
 • Gospodarka leśna w Nadleśnictwach z terenu Powiatu Lwóweckiego; plan funkcjonowania i współpracy z Powiatem Lwóweckim na lata 2022-2023.
Kwiecień
 • Działalność Domu Pomocy Społecznej w Mirsku i Nielestnie.
Maj
 • Bezpieczeństwo w Powiecie Lwóweckim.(KPP, KPPSP,PINB)
Czerwiec
 • Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Lwóweckiego.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego oraz sprawozdań finansowych za rok 2021.
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
 • Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim
Październik
 • Funkcjonowanie oświaty w Powiecie Lwóweckim
Listopad
 • Analiza działań związanych z Programem Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 oraz innych działań związanych z ochroną środowiska.
Grudzień
 • Uchwalenie budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.
 • Ustalenie planu pracy  Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.