Po zapoznaniu się z propozycją, przedłożoną przez Komisję Konkursową, powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Lwóweckiego Nr 311/44/2023 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 13 kwietnia  2023 r., przyjmuje się ofertę Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” złożoną w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku
z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Lwóweckiemu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Uchwała nr 313/50/2023