Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  nadzwyczajnej XXXVII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGOktóra odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 roku.

Początek sesji godz. 1000.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych pisma zawierającego wyjaśnienia w postepowaniu prowadzonym w sprawie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Radę Powiatu Lwóweckiego a także upoważnienia pracownika Starostwa powiatowego we Lwówku Śląskim do reprezentacji Rady Powiatu Lwóweckiego w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

4. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

5. Sprawy różne i organizacyjne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska