Zawiadamia się o zwołaniu LXXIV SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 24 LISTOPADA 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

                        

Proponowany porządek obrad:

 1.Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego

4.Wykonanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku.
4.1.Prezentacja materiałów.
4.2.Dyskusja.
5.Przerwa w obradach.
6.Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących w 2024 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
7.Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2024 roku.
8.Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok.
9.Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
10.Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
11.Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

12.Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                        /-/Małgorzata Szczepańska