Zawiadamia się o zwołaniu LXXI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 27 lipca 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4.

Początek sesji godz. 800.

                        

      OGŁOSZENIE


Proponowany porządek obrad:

1)Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2)Przyjęcie porządku obrad.

3)Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na części wód Jeziora Złotnickiego położonej na terenie Powiatu Lwóweckiego.

4)Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

5)Sprawy różne i organizacyjne.

                                                                                              Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                                /-/

                                                                                            Małgorzata Szczepańska