Zawiadamia się o zwołaniu LXIX SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 26 maja 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

                        


Proponowany porządek obrad:

1.Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przjęcie protokołu z LXIV sesji RPL.

4.Przejęcie protokołu z LXVII sesji RPL.

5.Bieżąca realizacja remontów dróg powiatowych:

5.1. Prezentacja materiałów.

5.2. Dyskusja.

6.Przerwa w obradach.

7.Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o rozpatrzeniu petycji w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo.

8.Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o rozpatrzeniu petycji w sprawie zwiększenia     świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

9.Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok.

10.Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

11.Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.

12.Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

13.Sprawy różne i organizacyjne.

 

    Przewodnicząca Rady Powiatu

 

    /-/Małgorzata Szczepańska