Zawiadamia się o zwołaniu LXII NADZWYCZAJNEJ ZDALNEJ SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 18 LISTOPADA 2022 roku.

 

            Początek sesji godz. 930.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

– uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok,

– uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

4. Interpelacje, zapytania i postulaty

5. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                                                                                                                                                                                                                      /-/

                                                                                                                                                                                                                                                                 Małgorzata Szczepańska