Zawiadamia się o zwołaniu LVII NADZWYCZAJNEJ zdalnej SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 roku.

Początek sesji godz. 10:00


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwał:

uchwały w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Państwowego Rolniczego Koledżu w Stryju poprzez nieodpłatne przekazanie samochodu marki Star 266,

– uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok,

– uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

4) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

5) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska